Werkwijze

U kunt zich direct aanmelden voor behandeling op de contactpagina. Wanneer u zich aanmeldt kunt u een korte omschrijving geven van uw problemen en klachten waarvoor u behandeling vraagt. Ik ontvang uw eerste algemene persoonsgegevens en uw emailadres en u krijgt dan een bevestiging van mij via de mail en verdere algemene praktijkinformatie. Daarnaast stuur ik u via beveiligde Zorgmail een aanmeldformulier en een intakevragenlijst als voorbereiding op de intake die u ingevuld kunt retourneren. Zo nodig neem ik contact met u op om uw hulpvraag met u af te stemmen. Wanneer uw zorgvraag aansluit bij het behandelaanbod van de praktijk plaats ik u op de wachtlijst. Op deze site staat de actuele wachttijd vermeld op de contactpagina en onderaan de pagina.

Start behandeling

Uw behandeling start met een intakegesprek. Doel van dit gesprek is een wederzijdse kennismaking en het verkrijgen van inzicht in uw problematiek en uw hulpvraag. Voor u is het ook een belangrijk moment om te bepalen of het in ons contact “klikt”. Het invullen van vragenlijsten maakt deel uit van de intake en de uitslagen zullen met u worden besproken. Er wordt een diagnose gesteld en een behandelvoorstel gedaan welke u ondertekent en schriftelijk meekrijgt. Wanneer er sprake is van een SGGZ dossier vindt er intercollegiale toetsing plaats betreffende diagnose en behandelplan. Gesprekken vinden meestal eenmaal per week of eenmaal per twee weken plaats en duren 50-60 minuten. Om tevredenheid en behandeleffect te meten zal uw behandeling in ieder geval bij start, in de middenfase en bij afsluiting worden geëvalueerd aan de hand van een korte digitale vragenlijst (ROM meting). Na afsluiting van de behandeling stuur ik, met uw goedkeuring, uw verwijzer een kort behandelverslag.

Professioneel netwerk

Ik maak vaak gebruik van multidisciplinaire samenwerking/overleg binnen een professioneel netwerk. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest samen met:

  • Zorggroep Het Huisartsenteam, locatie Zevenbergen
  • Huisartspraktijk Slort en Tan Zevenbergen
  • Gezondheidscentrum Tholos Zevenbergen
  • Groepspraktijk RVE Integraal in Heerle (door samenwerkingsverband is de praktijk verbonden met de Parnassiagroep)

Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

  • Overleg huisartsen en POH-GGZ betreffende verwijzing, diagnostiek, behandeling en medicatie
  • Consultatie psychiater i.v.m. voorschrijven psychofarmaca
  • Structureel multidisciplinair overleg ter afstemming en controle behandelbeleid en behandelverloop
  • Overleg in crisissituaties
  • Intercollegiale toetsing